Best 2024 ᐅ Kh name list girl Hindu

Find a comprehensive list of Kh name list girl Hindu. Find meaningful and traditional names for your baby girl with our curated collection.

2024 Unique baby girl names starting with kh, kha, khe, khi, khu, kho

Kh-name-list-girl-Hindu
ABCDEG
HIJKLM
NOPRST
UVY
A to Z Hindu baby boy names

2024 Name from Kh for girl

NameMeaning
KhadraGreen; Verdant
KhushpoojaWorship of Happiness
KhemantiWitty, Intelligent
KhevnaWish
KhwaishWish
KhiradWisdom
KhushilataVine of Happiness
KhataraUnique, Special
KhaleeqaUnique, Beautiful
KhazanaTreasure, Wealth
KhushnidhiTreasure of Happiness
KhilonaToy, Plaything
KheyalThought
KhanakThe sweet sound of bangles;
KhudhijaThe Earth
KhurshidaSunny, Radiant
KhurshidSun, Sunny
KhurshedSun, Sunny
KhaleefaSuccessor, Caliph
KhilfaSuccessor, Caliph
KhilafatSuccession, Caliphate
KharqaStrong wind
KhushaliSpreading happiness
KhushkalSoft-hearted
KhushiraSmiling

2024 Baby girl names with Kh

NameMeaning
KhamishaSilent, Peaceful
KhamoshiSilence
KhashviShining, Bright
KhadimahServant, Attendant
KhayyiraSelect, Excellent
KhemaSafety, Refuge
KhuramiRespect, Honor
KhyatikaRenowned
KhatiraReflection, Memory
KhushkiranRay of Happiness
KhurshidahRadiant Sun, Brightness
KhushrajniQueen of Happiness
KhushiraniQueen of Happiness
KhaleesiQueen
KhashiyatQuality, Attribute
KhaalisPure, Genuine
KhushaafPure, Clean
KhushaliyaProsperous
KhushalikaProsperous
KhushvardhiniProsperous
KhushaliProsperity
KhushhaliProsperity
KhanamPrincess; Noble woman
KhadijahPremature Baby
KhadeejaPremature Baby

2024 Girls name starting with Kh

NameMeaning
KhatijaPremature Baby
KhevnaPray, Wish
KhaivyaPoet
KhavyaPoem
KhushnudaPleased, Happy
KhelanPlaying, Game
KhushbudaPerfumed, Fragrant
KhusbuPerfume; Fragrance
KhushbooPerfume; Fragrance
KhuldParadise; Heaven;
KhevanyaOrigin
KhatibahOrator, Speaker
KhansaOld Arabic name
KhwajaNoble, Royal
KhushamritNectar of Happiness
KhonaMissing
KhushdarpanaMirror of Happiness
KhushdarpanMirror of Happiness
KhateraMemory
KhristyMean
KhudawandMaster, Lord
KhulatLove; Friend
KhushpreetLove of Happiness
KhushpreetiLove of Happiness
KhavishLord of Poets

2024 Unique baby girl names starting with Kh

NameMeaning
KhushwinderLord of Happiness
KhushbinderLord of Happiness
KhushminderLord of Happiness
KhushvinderLord of Happiness
KhushinderLord of Happiness
KhushpinderLord of Happiness
KhushjotLight of Happiness
KhushdeepLamp of Happiness
KhabiraKnowledgeable, Wise
KhanishkaKing off the city
KhushrajKing of Happiness
KhayriyaKindness, Benevolence
KhushanuJoyous, Delightful
KhushnazJoyous Gaze
KhushkhatJoyful Child
KhushahalJoyful
KhushaaliJoyful
KhushjahanJoy of the World
KhushmaniJewel of Happiness
KhasibahIntelligent, Wise
KhuludImmortality, Eternity
KhuloodImmortality
KhivanaIllumination
KhaniHidden
KhushnoorHappy, Radiant

2024 Kh letter names for girl Hindu

NameMeaning
KhushalHappy, Prosperous
KhushiyaliHappy, Joyous
KhushvaarHappy, Joyous
KhushnumaHappy, Joyful
KhushrooHappy, Joyful
KhushbazHappy, Joyful
KhushkantaHappy, Delightful
KhushimanHappy, Delightful
KhushiaanHappy, Delightful
KhusheeHappy, Delight
KhushitaHappy, Contented
KhushmandaHappy, Cheerful
KhushmandHappy, Cheerful
KhushalitaHappy, Blissful
KhushwarHappy, Blissful
KhushalaHappy, Blissful
KhushwaliHappy, Blissful
KhushbalHappy Youthful
KhushreetHappy Truth
KhushritaHappy Truth
KhushbahaarHappy Spring
KhushroohHappy Spirit
KhushidhamHappy Soul
KhusharpanaHappy Reflection
KhushrutaHappy Path

2024 Baby girl name starting with Kh

NameMeaning
KhushnishaHappy Night
KhushmitaHappy mood
KhushmeetHappy Meeting
KhushbuddhiHappy Intellect
KhushdilHappy Heart
KhushdamanHappy Heart
KhushbalaHappy Girl
KhushrukhHappy Face
KhushdishaHappy Direction
KhushkabilaHappy and Generous
KhushbirHappy and Brave
KhushkamalHappy and Beautiful
KhushwiHappy
KhushminiHappy
KhushilHappy
KhusheeHappiness; Smile;
KhushiHappiness; Smile;
KhusiHappiness; Smile;
KhurmiHappiness; Leisure
KhushiyaHappiness, Joyfulness
KhushwanthiHappiness, Joyfulness
KhushikaHappiness, Delight
KhushnurHappiness, Delight
KhushikaHappiness
KhushiHappiness

2024 English baby girl names starting with Kh

NameMeaning
KhushnikaHappiness
KhushvikaHappiness
KhushidaHappiness
KhushiyaanHappiness
KhudraGreenery; Greenness;
KhushdaanGiver of Happiness
KhawlaGazelle, A Type of Deer
KhemalaGarland of Safety, Refuge
KhushwantiFull of Joy
KhushwatiFull of Joy
KhushvantiFull of Joy
KhushmitaFull of Happiness
KhushvidaFull of Happiness
KhushravFull of Happiness
KhushvatiFull of Happiness
KhushwantFull of Happiness
KhushmithaFull of Happiness
KhusheenaFull of Happiness
KhushmitiFull of Happiness
KhushmitraFriendly
KhaleelFriend
KhulaybahFree, Easy
KhushangiFragrant, Aromatic
KhushbooFragrance, Aromatic
KhushbuFragrance

2024 Names from kh for girl Indian

NameMeaning
KhushjooFragrance
KhushabooFragrance
KhushnaseebFortunate, Lucky
KhushnoodFortunate, Lucky
KhushnasibaFortunate, Lucky
KhushnaseebaFortunate, Lucky
KhushkismatFortunate, Lucky
KhushbakhtFortunate, Happy
KhawlahFemale Deer, Name of a Sahabiya
KhyatiFame, Reputation
KhyathiFame, Renown
KhayatiFame
KhyatiFame
KhushpariFairy of Happiness
KhaalidaEternal, Immortal
KhitfaErroneous;
KhurairaEnthusiastic, Spirited
KharashaEnthusiastic, Eager
KhusiEcstasy
KhusheejaEarly, Premature Birth
KhudaijahEarly Baby, Preterm Birth
KhadijaEarly Baby
KhwabDream
KhwaabDream
KhayalaDream

2024 Baby girl names from Kh

NameMeaning
KhwahishDesire, Wish
KhwaishDesire
KhushankitaDesigned with Happiness
KhushnudDelightful
KhushuDelightful
KhushilaDelighted
KhushnaazDelicate, Dainty
KhailaCrowned with laurels
KhaatirConscience, Thoughts
KhitamConclusion
KhushadhiClever, Intelligent
KhurramCheerful, Happy
KhushmizaazCheerful Nature
KhushmizaajCheerful Disposition
KhushantCheerful
KhushantarCheerful
KharismaCharm, Attraction
KhairaCharitable; Good
KhoreenCharitable, Benevolent
KhilaBud, Blossom
KhushveerBrave Happiness
KhushyanaBox of Happiness
KhushiyanaBox of Happiness
KhushajBorn in Happiness
KheyaBoat, Raft

2024 Girls name from Kh

NameMeaning
KhiaaBoat
KhushkalikaBlossoming with Joy
KhashalaBlossom, Flower
KhushaliniBlissful
KhairatiBlessed
KharoBird
KhushbakhshBestower of Happiness
KhairiyaBenevolent, Kind
KhairunissaBenevolent Woman
KhairunBeneficence, Kindness
KhairiyahBeneficence, Kindness
KhushpreeyaBeloved of Happiness
KhushpriyaBeloved of Happiness
KhushikantaBeloved Happiness
KhalilaBeloved
KhushjainBeautiful, Lovely
KhankBeautiful sound of bangles;
KhushroopBeautiful Form
KharifahAutumn, Harvest
KhrushaAttractive, Charming
KhrishaAttractive, Attraction
KhushleenAbsorbed in Happiness
KhashikaA Small Bunch of Flowers
KhawarA Precious Jewel
KhaulaA buck; Deer;

2024 Hindu names for girls starting with Kh

NameMeaning
Khejal
Khvahish
KhushalaProsperity
KhushmitaFull of Happiness
KhushnumaJoyous, Delightful
KhushpreetLove of Happiness
KhushreetHappy Truth
KhushveerBrave Happiness
KhushwantiFull of Joy
KhushwiHappy
KhushyanaBox of Happiness
KhushiHappiness
KhushilaDelighted
KhushleenAbsorbed in Happiness
KhushaliniBlissful
KhushpreetiLove of Happiness
KhushrutaHappy Path
KhushkantaHappy, Delightful
KhushravFull of Happiness
KhushwatiFull of Joy
KhushankitaDesigned with Happiness
KhushkalikaBlossoming with Joy
KhushnasibaFortunate, Lucky
KhushpariFairy of Happiness
KhushwarHappy, Blissful

2024 Name of baby girl starting with Kh

NameMeaning
KhushadhiClever, Intelligent
KhushnaseebFortunate, Lucky
KhushpreetLove of Happiness
KhushvidaFull of Happiness
KhushaliProsperity
KhushmitraFriendly
KhushritaHappy Truth
KhushaliyaProsperous
KhushpreetLove of Happiness
KhushnoodFortunate, Lucky
KhushikantaBeloved Happiness
KhushpreetLove of Happiness
KhushwinderLord of Happiness
KhushanuJoyous, Delightful
KhushikaHappiness, Delight
KhushalitaHappy, Blissful
KhushroopBeautiful Form
KhushjotLight of Happiness
KhushpoojaWorship of Happiness
KhushajBorn in Happiness
KhushnazJoyous Gaze
KhushbuFragrance
KhushalHappy, Prosperous
KhushmitaFull of Happiness
KhushnumaJoyous, Delightful

2024 Hindu baby girl names starting with Kh

NameMeaning
KhushpreetLove of Happiness
KhushreetHappy Truth
KhushveerBrave Happiness
KhushwantiFull of Joy
KhushwiHappy
KhushyanaBox of Happiness
KhushiHappiness
KhushilaDelighted
KhushleenAbsorbed in Happiness
KhushaliniBlissful
KhushpreetiLove of Happiness
KhushrutaHappy Path
KhushkantaHappy, Delightful
KhushravFull of Happiness
KhushwatiFull of Joy
KhushankitaDesigned with Happiness
KhushkalikaBlossoming with Joy
KhushnasibaFortunate, Lucky
KhushpariFairy of Happiness
KhushwarHappy, Blissful
KhushadhiClever, Intelligent
KhushnaseebFortunate, Lucky
KhushpreetLove of Happiness
KhushvidaFull of Happiness
KhushaliProsperity

2024 Indian baby girl name with Kh

NameMeaning
KhushmitraFriendly
KhushritaHappy Truth
KhushaliyaProsperous
KhushpreetLove of Happiness
KhushnoodFortunate, Lucky
KhushikantaBeloved Happiness
KhushpreetLove of Happiness
KhushwinderLord of Happiness
KhushanuJoyous, Delightful
KhushikaHappiness, Delight
KhushalitaHappy, Blissful
KhushroopBeautiful Form
KhushjotLight of Happiness
KhushpoojaWorship of Happiness
KhushajBorn in Happiness
KhushnazJoyous Gaze
KhushbuFragrance
KhushalProsperous
KhushmitaFull of Happiness
KhushnumaJoyous, Delightful
KhushpreetLove of Happiness
KhushreetHappy Truth
KhushveerBrave Happiness
KhushwantiFull of Joy
KhushwiHappy

2024 Modern Indian baby girl names starting with Kh

NameMeaning
KhushyanaBox of Happiness
KhushiHappiness
KhushilaDelighted
KhushleenAbsorbed in Happiness
KhushaliniBlissful
KhushpreetiLove of Happiness
KhushrutaHappy Path
KhushkantaHappy, Delightful
KhushravFull of Happiness
KhushwatiFull of Joy
KhushankitaDesigned with Happiness
KhushkalikaBlossoming with Joy
KhushnasibaFortunate, Lucky
KhushpariFairy of Happiness
KhushwarHappy, Blissful
KhushadhiClever, Intelligent
KhushnaseebFortunate, Lucky
KhushpreetLove of Happiness
KhushvidaFull of Happiness
KhushaliProsperity
KhushmitraFriendly
KhushritaHappy Truth
KhushaliyaProsperous
KhushpreetLove of Happiness
KhushnoodFortunate, Lucky

2024 Kha name list girl Hindu

NameMeaning
KhadijaEarly Baby, Preterm Birth
KhadiraYellow Flower
KhairaWealth, Riches
KhaulaWater Channel
KhataraUnique
KhanakshiTwinkling of an Eye
KhanakshiTwinkling of an Eye
KhadijahTrustworthy
KhadijaTrustworthy
KhadeejaTrustworthy
KhazinaTreasure
KhazanahTreasure
KhazanaTreasure
KhazanaTreasure
KhajanaTreasure
KhayalThought
KhanakThe sweet sound of bangles;
KhashiaThe Almighty
KhashiaThe Almighty, Lord
KhashiaThe Almighty, Lord
KhanjaliSword
KhandaSword
KhavikaSweet Fragrance
KharistaSweet
KhafraSun

2024 Kha letter names for girl Hindu

NameMeaning
KhafraSun
KhaleefaSuccessor, Caliph
KharqaStrong wind
KhasiaSpecial, Extraordinary
KhasiaSpecial, Extraordinary
KhaasikaSpecial
KhaasSpecial
KhaasSpecial
KhanakSound, Ringing
KhanikaSmall Piece
KhaliyaSky, Heaven
KhaloosSincere, Pure
KhaloosSincere, Pure
KhamishaSilent, Peaceful
KhamoshiSilence
KhamoshiSilence
KhamoshiSilence
KhadimahServant, Attendant
KhadimaServant, Attendant
KhadimaServant
KhargoshiniResembling a Rabbit
KhamraReddish, Wine
KhamraReddish, Wine
KhargoshRabbit
KhargoshRabbit

2024 Kha baby girl names

NameMeaning
KhadeejaPure, Trustworthy
KhadeejaPure, Trustworthy
KhalisahPure, Clear
KhalisahPure, Clear
KhasiPure
KharidariPurchasing
KhashifaPublic, Manifest
KhaizranProper, Orderly
KhaizranProper, Orderly
KhanamPrincess; Noble woman
KhaivyaPoet
KhavyaPoem
KhavitaPoem
KhajistaPleasant, Delightful
KhajistaPleasant, Delightful
KhathidaPious, Righteous
KhashidaPious, Righteous
KhashidaPious, Righteous
KhanchanOrnament, Gold
KhanchanOrnament, Gold
KhansaOld Arabic name
KhansaOld Arabic Name
KharayitaNon-Stop
KhawlaName of a Sahabiya
KhaulaName of a Sahabiya

2024 Kha se baby girl name

NameMeaning
KhaulaName of a Sahabiya
KhaulaName of a Sahabiya
KhaulaName of a Sahabiya
KhamariaMoonlight
KhamariaMoonlight
KhamaraMoonlight
KharitaMessenger
KhateraMemory, Remembrance
KhavivaLovable, Dear
KhawajaLord, Master
KhageeshLord of Birds
KhageeshLord of Birds
KhamiraLittle Yeast, Leaven
KhamidaLittle Sweet
KhaulaLittle Female Donkey
KhaanLeader, Ruler
KhanithaLeader
KhatijaLady, The Prophet’s Wife
KhatunLady, Noblewoman
KhatunLady, Noblewoman
KhatunLady, Noblewoman
KhanishkaKing off the city
KhajistaJoyful, Happy
KhajistaJoyful, Happy
KhamriyaIntoxicated, Drunk

2024 Indian baby girl names starting with letter Kha

NameMeaning
KhamriyaIntoxicated, Drunk
KhamriyaIntoxicated, Drunk
KhabeeshaIntense
KhabeeshaIntense
KhaanikaIntelligent
KhalidaImmortal
KhalidaImmortal
KhaylaImagination, Fantasy
KhaniqaHospitable, Generous
KhaniqaHospitable
KhaniqaHospitable
KhaniHidden
KhastiHappiness
KhadraGreen; Verdant
KhadeerGreen, Fresh
KhadraGreen
KhadraGreen
KhazimaGreat
KhayraGoodness, Best
KhairahGood, Excellent
KhawlaGazelle, A Type of Deer
KhawlaGazelle, A Type of Deer
KhaleelaFriend
KhavijaFragrant Flower
KhadishaFlower

2024 Baby girl names starting with Kha

NameMeaning
KhadishaFlower
KhadeejahFirst Wife of the Prophet Muhammad
KhadeejaFirst Wife of the Prophet Muhammad
KhapreFire
KhapreFire
KhamisahFifth
KhamisaFifth
KhamisaFifth
KhamisaFifth
KhaulaFemale Donkey
KhayatiFame
KhairaExcellent, Best
KhairaExcellent, Best
KhairaExcellent, Best
KhairaExcellent, Best
KhayalaDream, Thought
KhavishiDesirous
KhanshaDesirous
KhankitaDesigned with Happiness
KhailaCrowned with laurels
KhallakCreator, Maker
KhalaqCreator, Allah’s Attribute
KhalaqCreator, Allah’s Attribute
KhatimaConclusion
KharunaCompassion

2024 Indian baby girl name starting with Kha

NameMeaning
KharunaCompassion
KharismaCharm, Attraction
KharismaCharm, Attraction
KhairatCharity, Alms
KhairatCharity, Alms
KhairatCharity
KhairaCharitable;
KhayriyyahCharitable;
KhayriyyahCharitable;
KhairiyahCharitable;
KhairiyaCharitable;
KharidBuying
KharidBuying
KharoBird
KhadiyatBestowed
KhadiyatBestowed
KhairunissaBenevolent
KhairiyaBenevolent
KhairiaBenevolent
KhalilaBeloved
KhandaBeautiful
KhandaBeautiful
KhankBeautiful sound of bangles; Miner
KhamlaBeautiful
KhamlaBeautiful

2024 Khe name list girl Hindu

NameMeaning
KheyaBoat, ferry
KhemantikaWinter, cold season
KhevaliUnique, unparalleled
KhevalaUnique, unmatched
KhevalikaUnique, extraordinary
KhebrikaSweet-scented, fragrant
KheerjaSweet, sugary
KhenukaSweet fragrance
KhedhiraSugar, sweetness
KhemalSilk, fine fabric
KhemavatiRiver Ganges
KhejalRipples, waves
KheriyaRay of light
KheriRay of light
KhevanaRadiance
KheerPudding
KhelanaPlaying
KhechriPlayful
KhewaliPlayful
KheemaliOne who is like a tender bud
KheyanOcean
KheraMountain peak
KhelapriyaLover of games and sports
KhemrajLord Vishnu
KhemarajLord of wealth

2024 Khe name list girl

NameMeaning
KheyalikaImaginative
KheyalImagination
KhedjaHappy
KheerpatiGoddess Parvati
KhemdeviGoddess of wealth
KheleshwariGoddess of wealth
KhemabalaGoddess Lakshmi
KhemikaGoddess Lakshmi
KhemalikaGarland of blossoms
KhebashiFragrance
KhemaliniEmbodiment of beauty
KheyaliniDreamy
KheyalaniDreamer, imaginative
KhevikaDivine, heavenly
KheeratiDivine joy, bliss
KhejalikaDewdrop
KhejaliDew drops
KhepiDark-haired
KhechariCelestial, divine
KhecharaCelestial, divine
KheerajaBorn from milk
KhewalaBeloved, darling
KhejariA type of tree
KhejarliA type of tree
KhebulaA type of flower

2024 Khi se girl name list

NameMeaning
KhinaDiminished, reduced
KhirmaniWith rays, radiant
KhiradWisdom, intellect
KhirakiWindow, opening
KhirajTax, tribute
KhipaSoft, gentle
KhipraSoft, gentle
KhirinRay of light, sunshine
KhiruRay of light, sunshine
KhiloniPlayful, sportive
KhilanPlayful, mischievous
KhivrajLord Shiva, king of snakes
KhivaniKnowledgeable
KhiyaliImaginative
KhitijHorizon, limit
KhileshwariGoddess Lakshmi
KhirodiniGoddess Durga
KhirudiniGoddess Durga
KhivashiniFull of life, energetic
KhiratFame, reputation
KhimayaDivine, celestial
KhiriDew, droplet
KhijanaCurious, inquisitive
KhiyarChoice, selection
KhilaBlossoming, flourishing

2024 Khu se girl name list

NameMeaning
KhushaliHappiness, joy
KhushilataVine of joy
KhurjitVictory of happiness
KhunikaUnique fragrance
KhushigathaTale of happiness
KhurshidSun, sunshine
KhurshidaSun, radiant
KhurvaSplendid, magnificent
KhurvatiSplendid radiance
KhurdushSoft, tender
KhushkiranRay of happiness
KhushjyotiRadiant happiness
KhushrakshaProtector of happiness
KhushalProsperous, fortunate
KhushalikaProsperous and unique
KhuloodParadise, eternal life
KhurafatMischief, prank
KhuharikaMelody of happiness
KhushnaseebLucky, fortunate
KhushpremLove filled with happiness
KhushjivanLife filled with happiness
KhushjheelLake of happiness
KhurramJoyful, happy
KhushpreetJoyful love
KhujivikaJoyful existence

2024 Khu name list girl Hindu

NameMeaning
KhushiyaJoy, happiness
KhushwantiInner peace and happiness
KhushikaHappy, joyful
KhushneetHappy, contented
KhushhalHappy, cheerful
KhushitaHappy, cheerful
KhushbirHappy soul
KhurmeetHappy friend
KhushiHappiness, joy
KhumodiniGoddess of joy
KhushmitaFull of smiles, cheerful
KhushwantFull of happiness
KhushmitraFriend of joy
KhushbuFragrance, perfume
KhushabuFragrance, perfume
KhushbooFragrance, aroma
KhubooFragrance, aroma
KhurjekarFortunate, lucky
KhubanFlower, blossom
KhushakshiEyes full of happiness
KhukaliEnchanting laughter
KhulsumDiminutive form of Khulood, paradise
KhuvilashaDesire for joy
KhurjaDerived from a place name
KhushnumaDelightful, pleasing

2024 Kho se girl name

NameMeaning
KhonaLost, hidden
KhoshaTreasure, wealth
KhokhaTreasure, riches
KhotikaTender, delicate
KhomilaSweet, pleasing
KhoraSunbeam, ray of light
KhoshamSerene, tranquil
KhomatiRespect, honor
KhorinRay of light, sunshine
KhonjPain, sorrow
KhoborNews, information
KhoranaMoonlight, gentle glow
KhomtiModest, humble
KhomeshLord Shiva, the divine
KhominiIntelligent, wise
KhotraHoly water, sacred pond
KhorsaHappiness, joy
KhodeGenerous, magnanimous
KhoruFragrance, aroma
KhoramDelightful, pleasing
KhobalaCourageous, brave
KhonikaChronicle, history
KhotuCalm, peaceful
KhobartaBlossoming, flourishing
KhotaiBlissful, happy
ABCDEG
HIJKLM
NOPRST
UVY
A to Z Hindu baby boy names

If you want more names then you can check our website. (Click)

If you want names in video format then you can watch it here (Click)

Leave a Comment

Top 13 Trending names for boy Hindu latest Top 12 one month baby boy photoshoot ideas at home Top 10 Gujarati Baby Boy Names Top 10 Telugu boy names starting with A बच्चों को मोबाइल की आदत से मुक्त करने के 5 सरल कदम